Eselon IIIB

Nama        : MOHAMMAD JUMADIL, ST.,M.AP.
NIP         : 19750606 200502 1 007
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a
Jabatan     : Kepala Bidang Ekonomi
Eselon      : IIIB
Pendidikan  : S2 / STIALAN Makassar
Telp        : 081342161674
Alamat      : Jl. Lembaga
Nama          : GUNAWANG, SP., M.Si
NIP : 19801224 200502 1 003
Pangkat/Gol   : Pembina, IV/a
Jabatan      : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program
Eselon : IIIB
Pendidikan : S2 / Magister Sains Universitas 45 Makassar
Telp : 085331250713
Alamat : Manding
Nama        : ASRIF, SE., M.Adm. Pemb.
NIP         : 19810706 201101 1 014
Pangkat/Gol : Penata Tk.I, III/d
Jabatan     : Kepala Bidang Sosial dan Budaya
Eselon      : IIIB
Pendidikan  : -
Telp        : -
Alamat      : -
Nama          : JAMALUDDIN, S.Sos
NIP : 19780410 200701 1 012
Pangkat/Gol   : Penata, III/c
Jabatan      : Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilaya
Eselon : IVA
Pendidikan : S1 / Ilmu Administrasi UNISMUH Makassar
Telp : 081342553299
Alamat : Bulubawang